Sådan ved du, om du lider af kompleks PTSD

0
566
kompleks ptsd

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Kompleks PTSD er en abstrakt størrelse, der kan være svær for nogle mennesker at forstå. PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder, eller på dansk posttraumatisk stressforstyrrelse. Som navnet også indikerer, sker forstyrrelsen efter en traumatisk begivenhed.

Ved kompleks PTSD har den traumatiske begivenhed ofte både langvarig, fastlåsende og udsigtsløs. Det har ført til, at den ramte har overforbrugt af sine indre ressourcer, hvilket kan lede til kompleks PTSD.

Tegn på kompleks PTSD

Hvis du har mistanke om, at du lider af kompleks posttraumatisk stressforstyrrelse, bør du opsøge en psykolog eller psykiater. Vedkommende kan be- eller afkræfte, om du lider af stressforstyrrelsen. Hvis du lider af stressforstyrrelsen, vil du blandt andet opleve følgende symptomer:

  • Flashbacks, der er både voldsomme og emotionelle
  • En stor indre kritiker, der har en både overdreven og ødelæggende effekt på din psyke
  • Overdreven omfang af skam
  • Stort selvhad, selvnedgørelse eller selvforagt
  • Social angst

Det vil altid variere fra person til person, hvordan stressforstyrrelsen viser sig. Derfor kan du også godt lide af den, selvom du ikke oplever alle symptomerne.

Disse mennesker rammes oftest af stressforstyrrelsen

Som nævnt kræver det en traumatisk begivenhed at blive ramt af stressforstyrrelsen. Derfor er der altså nogle bestemte vilkår, der skal være til stede, før et menneske kan blive ramt af lidelsen. Ved voksne er der ofte tale om mennesker, der har gennemlevet ét eller flere af disse scenarier:

  • Været flygtninge
  • Været offer for menneskehandel
  • Levet i et voldeligt forhold

Stressforstyrrelsen kan dog også ramme børn. Her er det særligt børn, der har måttet overleve en barndom med kun ganske få tilknytningsmuligheder. I så fald vil der være tale om en særlig form for kompleks PTSD, der kaldes for childhood-PTSD.

EFTERLAD ET SVAR